aero stopDokumentace vlivů záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha ruzyne" na životní prostředí (EIA).Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 6.4 zákona č.100101 Sb. v platném znění 5 201 kB
eia_rwy_07/dokumentace_text/rwy06r-24l_dok_eia_12_12_07.pdfSEZNAM PŘíLOH: 25 kB
eia_rwy_07/dokumentace_text/eia-seznam_priloh.pdfPŘíLOHY č.1- 5:
1) Vyjádření příslušných stavebních úřadů o souladu stavby s územním plánem, vyjádření k NATURA 2000:
Mú Hostivice 1 566 kB
eia_rwy_07/p01/soulad s územním plánem mu hostivice.pdf

MČ Praha 6 186 kB
eia_rwy_07/p01/soulad s územním plánem - praha 6.pdf

NATURA 2000 318 kB
eia_rwy_07/p01/natura.pdf2) Obce dotčené hlukem z leteckého provozu na letišti Praha ruzyne:
- návrh seznamu pro řízeni E.I.A. k záměru výstavby RWY 06R/24L, TECHSON Praha, zpráva T - D - 09107, 2007 420 kB
eia_rwy_07/p02/dotčené obce 10-2007.pdf

- mapa okolí letiště - obce zasažené hlukem 3 724 kB
eia_rwy_07/p02/hluk_novy_3.pdf3) Doklady:
- Letiště Praha, s.p.: Garance generálního ředitele k opatřením ke snížení hluku z provozu letiště Praha - ruzyne po výstavbě paralelní dráhy RWY 06R/24L, zn. KGŘ ! 9621 RSM 16800 2007/IRS/ZPR ze dne 20.11.2007 489 kB
eia_rwy_07/p03/garance generálního ředitele.pdf

- Letiště Praha, s.p.: Vysvětlení rozdílů v uváděných statistikách očekávaného počtu cestujících, zn.:RSM165941200711RSIZPR ze dne 31.10.2007 173 kB
eia_rwy_07/p03/lp,s.p._vysvětlení rozdílů.pdf

- MŽP ČR: Vyjádření k rozsahu vyhodnoceni synergických účinků hluku na veřejné zdraví, č.j.:849261ENV107 143 kB
eia_rwy_07/p03/synergie mžp.pdf4) Situace stavby:
- situace širších vztahů 3 606 kB
eia_rwy_07/p04/3(828x297).pdf

- situace stavby 2 774 kB
eia_rwy_07/p04/zastavovaci_studie(797x445).pdf

- celková situace staveniště, Nikodem a Partner spol. s r.o., 2005 3 933 kB
eia_rwy_07/p04/1(591x1254).pdf

- dotčené plochy zeleně 2 849 kB
eia_rwy_07/p04/letiste ru(810x419.pdf5) Koordinační dokumentace staveb
„Modernizace trati Praha - Kladno II etapa" a „Dráhy RWY 06R/24L letiště Praha - ruzyne", technická zpráva, METROPROJEKT Praha a.s., 2006 878 kB
eia_rwy_07/p05/001_technicka_zprava.pdf

- přehledná situace 1 339 kB
w/eia_rwy_07/p05/002_prehledna_situace.pdfPŘíLOHY č.6 - č.9
6) Dopravní prognóza 2005 letiště Praha - ruzyne, Aktualizace k roku 2013, ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy, 2006
- str. 1 až 23 462 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str1-23.pdf

- str. 24 až 28 2 208 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str24-28.pdf

- str. 29 až 33 2 229 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str29-33.pdf

- str. 34 až 38 2 229 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str34-38.pdf

- str. 39 až 43 2 232 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str39-43.pdf

- str. 37 až 48 2 233 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str44-48.pdf

- str. 49 až 53 2 232 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str49-53.pdf

- str. 54 až 58 2 232 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str54-58.pdf

- str. 59 až 61 3 221 kB
eia_rwy_07/p06/06-130-h37-str59-61.pdf7) Analýzy o odběrech vzorků zemin a půd 1 842 kB
eia_rwy_07/p07/analýzy zemin a půd.pdf8) Protokoly o analýze venkovního ovzduší 65 kB
eia_rwy_07/p08/protokolruzyne.pdf

- letiště 2004 data Kopanina 34 kB
eia_rwy_07/p08/letiste 2004 data kopanina.pdf

- příloha č. 1 Umístění měřicích míst 69 kB
eia_rwy_07/p08/příloha č_ 1 umístění měřicích míst.pdf

- příloha č. 2 Snímky měřicího místa 77 kB
eia_rwy_07/p08/příloha č_ 2 snímky měřicího místa.pdf

- příloha č. 4 Hodinové koncentrace z analyzátorů Hostivice 31 kB
eia_rwy_07/p08/priloha c. 4 hodinové koncentrace z analyzátorů hostivice.pdf

- příloha č. 5 Grafy k hodinovým koncentracím z analyzátorů 43 kB
eia_rwy_07/p08/priloha c. 5 grafy k hodinovým koncentracím z analyzátorů.pdf

- příloha č_ 6 PAH 25 kB
eia_rwy_07/p08/příloha č_ 6 pah.pdf

- příloha č. 7 VOC 26 kB
eia_rwy_07/p08/priloha c. 7 voc.pdf9) Rozšíření ČOV + ČKV JIH, 3. etapa, letiště Praha - ruzyne, Závěr zjišťovacího řízení ze dne 02. 08. 2007 pod č.j. S - MHMP -06266312007100P 1 VI IEIA1325-21Zá 5 109 kB
eia_rwy_07/p09/pha325__zjistovaci.pdfPŘíLOHA č.10
Rozptylová studie, Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha - ruzyne, ECO-ENVI-CONSULT, 2007
- str. 1 až 64 4 688 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str1-64.pdf

- str. 65 až 85 4 680 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str65-85.pdf

- str. 86 až 105 4 747 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str86-105.pdf

- str. 106 až 125 4 747 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str106-125.pdf

- str. 126 až 145 4 688 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str126-145.pdf

- str. 146 až 165 3 409 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str146-165.pdf

- str. 166 až 185 4 721 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str166-185.pdf

- str. 186 až 205 4 686 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str186-205.pdf

- str. 206 až 212 174 kB
eia_rwy_07/p10/rwy 06r_24l_rs_dok_str206-212.pdfPŘíLOHA č.11
Letiště Praha ruzyne: Akustická studie - hluk ze železniční dopravy, paralelní RWY 06R/24L, EKOLA group, s.r.o., 2007
12111-DEN-Jeneč - železnice 2006 349 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12111-den-jenec-zeleznice 2006.pdf

12112-NOC-Jeneč - železnice 2006 241 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12112-noc-jenec-zeleznice 2006.pdf

12113-DEN-Jeneč - železnice 2013 341 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12113-den-jenec-zeleznice 2013.pdf

12114-NOC-Jeneč - železnice 2013 313 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12114-noc-jenec-zeleznice 2013.pdf

12121-DEN-Hostivice železnice 2006 893 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12121-den-hostivice zel 2006.pdf

12122-NOC-Hostivice železnice 2006 617 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12122-noc-hostivice zel 2006.pdf

12123-DEN-Hostivice železnice 2013 973 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12123-den-hostivice zel 2013.pdf

12124-NOC-Hostivice železnice 2013 814 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12124-noc-hostivice zel 2013.pdf

12131-DEN Na padesátníku - železnice - 2013 105 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12131-den na padesatniku - zeleznice - 2013.pdf

12132-NOC Na padesátníku - železnice - 2013 95 kB
eia_rwy_07/p11/p1/12132-noc na padesatniku - zeleznice - 2013.pdf12211-LDVN- Jeneč - železnice 2006 65 kB
eia_rwy_07/p11/p2/12211-ldvn-jenec-zeleznice 2006.pdf

12212-LDVN- Jeneč - železnice 2013 73 kB
eia_rwy_07/p11/p2/12212-ldvn-jenec-zeleznice 2013.pdf

12221-LDVN- Hostivice železnice 2006 155 kB
eia_rwy_07/p11/p2/12221-ldvn-hostivice zel 2006.pdf

12222-LDVN- Hostivice železnice 2013 200 kB
eia_rwy_07/p11/p2/12222-ldvn-hostivice zel 2013.pdf

12231-LDVN- Na padesátníku - železnice - 2013 61 kB
eia_rwy_07/p11/p2/12231-ldvn-na padesatniku - zeleznice - 2013.pdf07000901-AS Letiště BIS_železnice_Tisk 420 kB
eia_rwy_07/p11/text final/07000901-as letiště bis_železnice_tisk.pdfPŘÍLOHA č.12
Letiště Praha Ruzyně: Akustická studie - hluk ze silniční dopravy, paralelní RWY 06R/24L, EKOLA group , s.r.o., 2007
07000901-AS Letit BIS_TISK_FINAL 1 335 kB
eia_rwy_07/p12/text final/07000901-as letit bis_tisk_final.pdf

15_1_příloha_kartogramy 2 122 kB
eia_rwy_07/p12/p1/15_1_priloha_kartogramy.pdf15_2_příloha_protokoly-titul 64 kB
eia_rwy_07/p12/p2/15_2_priloha_protokoly-titul.pdf

Protokol 070648 VP 553 kB
eia_rwy_07/p12/p2/protokol 070648 vp.pdf

Protokol 070649 VP 610 kB
eia_rwy_07/p12/p2/protokol 070649 vp.pdf

Protokol 070650 VP 367 kB
eia_rwy_07/p12/p2/protokol 070650 vp.pdf

Protokol 070651 VP 505 kB
eia_rwy_07/p12/p2/protokol 070651 vp.pdf

Protokol 070652 VP 565 kB
eia_rwy_07/p12/p2/protokol 070652 vp.pdf15_3 Titul 55 kB
eia_rwy_07/p12/p3/titul.pdf

15_3 Titul P3 86 kB
eia_rwy_07/p12/p3/titul p3.pdf15311-Jeneč-DEN-2006 566 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_1 jeneč/15311-jenec-den-2006.pdf

15312-Jeneč-NOC-2006 947 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_1 jeneč/15312-jenec-noc-2006.pdf

15313-Jeneč-DEN-2013 480 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_1 jeneč/15313-jenec-den-2013.pdf

15314-Jeneč-NOC-2013 424 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_1 jeneč/15314-jenec-noc-2013.pdf15321-Hostivice-DEN-2006 1 427 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_2 hostivice/15321-hostivice-den-2006.pdf

15322-Hostivice-NOC-2006 1 151 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_2 hostivice/15322-hostivice-noc-2006.pdf

15323-Hostivice-DEN-2013 1 173 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_2 hostivice/15323-hostivice-den-2013.pdff

15324-Hostivice-NOC-2013 855 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_2 hostivice/15324-hostivice-noc-2013.pdf153310-Na Padesátníku - NOC-2013-V4 122 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/153310-na padesatniku - noc-2013-v4.pdf

153311-Na Padesátníku - DEN-2013-V5 122 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/153311-na padesatniku - den-2013-v5.pdf

153312-Na Padesátníku - NOC-2013-V5 119 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/153312-na padesatniku - noc-2013-v5.pdf

153313-Na Padesátníku - DEN-2013-V6 122 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/153313-na padesatniku - den-2013-v6.pdf

153314-Na Padesátníku - NOC-2013-V6 119 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/153314-na padesatniku - noc-2013-v6.pdf

15331-Na Padesátníku - DEN -2006 118 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15331-na padesatniku - den -2006.pdf

15332-Na Padesátníku - NOC -2006 115 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15332-na padesatniku - noc -2006.pdf

15333-Na Padesátníku - DEN-2013-V1 117 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15333-na padesatniku - den-2013-v1.pdf

15334-Na Padesátníku - NOC-2013-V1 114 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15334-na padesatniku - noc-2013-v1.pdf

15335-Na Padesátníku - DEN-2013-V2 117 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15335-na padesatniku - den-2013-v2.pdf

15336-Na Padesátníku - NOC-2013-V2 114 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15336-na padesatniku - noc-2013-v2.pdf

15337-Na Padesátníku - DEN-2013-V3 125 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15337-na padesatniku - den-2013-v3.pdf

15338-Na Padesátníku - NOC-2013-V3 147 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15338-na padesatniku - noc-2013-v3.pdf

15339-Na Padesátníku - DEN-2013-V4 125 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_3 na padesátníku/15339-na padesatniku - den-2013-v4.pdf153410-Přední Kopanina -NOC -2013-V4 221 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/153410-predni kopanina -noc -2013-v4.pdf

153411-Přední Kopanina -DEN -2013-V5 271 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/153411-predni kopanina -den -2013-v5.pdf

153412-Přední Kopanina -NOC -2013-V5 231 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/153412-predni kopanina -noc -2013-v5.pdf

153413-Přední Kopanina -DEN -2013-V6 269 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/153413-predni kopanina -den -2013-v6.pdf

153414-Přední Kopanina -NOC -2013-V6 227 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/153414-predni kopanina -noc -2013-v6.pdf

15341-Přední Kopanina - DEN -2006 273 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15341-predni kopanina - den -2006.pdf

15342-Přední Kopanina - NOC -2006 265 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15342-predni kopanina - noc -2006.pdf

15343-Přední Kopanina - DEN -2013-V1 281 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15343-predni kopanina - den -2013-v1.pdf

15344-Přední Kopanina - NOC -2013-V1 280 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15343-predni kopanina - den -2013-v1.pdf

15345-Přední Kopanina - DEN -2013-V2 283 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15345-predni kopanina - den -2013-v2.pdf

15346-Přední Kopanina - NOC -2013-V2 280 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15346-predni kopanina - noc -2013-v2.pdf

15347-Přední Kopanina -DEN -2013-V3 265 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15347-predni kopanina -den -2013-v3.pdf

15348-Přední Kopanina -NOC -2013-V3 221 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15348-predni kopanina -noc -2013-v3.pdf

15349-Přední Kopanina -DEN -2013-V4 266 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_4 přední kopanina/15349-predni kopanina -den -2013-v4.pdf153510-Liboc-Na Dědině NOC 2013-V4 1 089 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/153510-liboc-na dedine noc 2013-v4.pdf

153511-Liboc-Na Dědině DEN 2013-V5 834 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/153511-liboc-na dedine den 2013-v5.pdf

153512-Liboc-Na Dědině NOC 2013-V5 719 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/153512-liboc-na dedine noc 2013-v5.pdf

153513-Liboc-Na Dědině DEN 2013-V6 829 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/153513-liboc-na dedine den 2013-v6.pdf

153514-Liboc-Na Dědině NOC 2013-V6 734 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/153514-liboc-na dedine noc 2013-v6.pdf

15351-Liboc-Na Dědině DEN-2006 1 573 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15351-liboc-na dedine den-2006.pdf

15352-Liboc-Na Dědině NOC-2006 1 210 kB
ww/eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15352-liboc-na dedine noc-2006.pdf

15353-Liboc-Na Dědině DEN-2013-V1 1 506 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15353-liboc-na dedine den-2013-v1.pdf

15354-Liboc-Na Dědině NOC-2013-V1 1 162 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15354-liboc-na dedine noc-2013-v1.pdf

15355-Liboc-Na Dědině DEN 2013-V2 831 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15355-liboc-na dedine den 2013-v2.pdf

15356-Liboc-Na Dědině NOC 2013-V2 719 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15356-liboc-na dedine noc 2013-v2.pdf

15357-Liboc-Na Dědině DEN 2013-V3 831 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15357-liboc-na dedine den 2013-v3.pdf

15358-Liboc-Na Dědině NOC 2013-V3 755 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15358-liboc-na dedine noc 2013-v3.pdf

15359-Liboc-Na Dědině DEN 2013-V4 816 kB
a_rwy_07/p12/p3/15_3_5 liboc, na dědině/15359-liboc-na dedine den 2013-v4.pdf153610-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V4 292 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/153610-tuch-knez noc-2013-v4.pdf

153611-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013-V5 350 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/153611-tuch-knez den-2013-v5.pdf

153612-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V5 298 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/153612-tuch-knez noc-2013-v5.pdf

153613-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013-V6 351 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/153613-tuch-knez den-2013-v6.pdf

153614-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V6 299 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/153614-tuch-knez noc-2013-v6.pdf

15361-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2006 351 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15361-tuch-knez den-2006.pdf

15362-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2006 303 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15362-tuch-knez noc-2006.pdf

15363-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013 334 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15363-tuch-knez_den-2013.pdf

15364-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V1 290 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15364-tuch-knez noc-2013-v1.pdf

15365-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013-V2 334 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15365-tuch-knez den-2013-v2.pdf

15366-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V2 290 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15366-tuch-knez noc-2013-v2.pdf

15367-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013-V3 337 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15367-tuch-knez den-2013-v3.pdf

15368-Tuchoměřice-Kněževes NOC-2013-V3 318 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15368-tuch-knez noc-2013-v3.pdf

15369-Tuchoměřice-Kněževes DEN-2013-V4 335 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_6 tuchoměřice, kněževes/15369-tuch-knez den-2013-v4.pdf15371 - nebusice_DEN 2006 569 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_7 nebušice/15371 - nebusice_den 2006.pdf

15372 - nebusice_NOC 2006 364 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_7 nebušice/15372 - nebusice_noc 2006.pdf

15373 - nebusice_DEN 2013 529 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_7 nebušice/15373 - nebusice_den 2013.pdf

15374 - nebusice_NOC 2013 358 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_7 nebušice/15374 - nebusice_noc 2013.pdf15381-Horoměřice-DEN - 2006 727 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_8 horoměřice/15381-horomerice-den - 2006.pdf

15382-Horoměřice-NOC - 2006 481 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_8 horoměřice/15382-horomerice-noc - 2006.pdf

15383-Horoměřice-DEN - 2013 755 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_8 horoměřice/15383-horomerice-den - 2013.pdf

15384-Horoměřice-NOC - 2013 559 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_8 horoměřice/15384-horomerice-noc - 2013.pdf15391_Suchdol_2006 1 155 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_9 suchdol/15391_suchdol_2006.pdf

15392_Suchdol NOC_2006 875 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_9 suchdol/15392_suchdol noc_2006.pdf

15393_Suchdol s obchvatem 2013 +tunel_NOC 1 296 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_9 suchdol/15393_suchdol s obchvatem 2013 +tunel_noc.pdf

15394_Suchdol s obchvatem 2013 +tunel_NOC 1 059 kB
eia_rwy_07/p12/p3/15_3_9 suchdol/15394_suchdol s obchvatem 2013 +tunel_noc.pdfP4 - LDVN titul 57 kB
eia_rwy_07/p12/p4/ldvn titul.pdf

15411-V0-LDVN-Jeneč - 2006 84 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15411-v0-ldvn-jeneč - 2006.pdf

15412-V2-V7-LDVN-Jeneč - 2013 78 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15412-v2-v7-ldvn-jeneč - 2013.pdf

15421-LDVN-Hostivice-2006 192 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15421-ldvn-hostivice-2006.pdf

15422_V2-V7-LDVN - Hostivice - 2013 192 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15422_v2-v7-ldvn - hostivice - 2013.pdf

15431-V0 - LDVN- Na Padesátníku - 2006 53 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15431-v0 - ldvn- na padesátníku - 2006.pdf

15432-V3 - LDVN - NA Padesátníku - 2013 61 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15432-v3 - ldvn - na padesátníku - 2013.pdf

15441-V0 - Přední Kopanina - LDVN-2006 77 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15441-v0 - přední kopanina - ldvn-2006.pdf

15442-V2 - Přední Kopanina - LDVN - 2013 78 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15442-v2 - přední kopanina - ldvn - 2013.pdf

15451-V0- LDVN - Liboc-Na Dědině -2006 265 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15451-v0- ldvn - liboc-na dedine -2006.pdf

15452-V1- LDVN - Liboc-Na Dědině -2013 253 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15452-v1- ldvn - liboc-na dedine -2013.pdf

15461-V0-Tuchoměřice-Kněževes-2006-LDVN 124 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15461-v0-tuch-knez-2006-ldvn.pdf

15462-V6-Tuchoměřice-Kněževes-2013-LDVN 124 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15462-v6-tuch-knez-2013-ldvn.pdf

15471-V0-LDVN-Nebušice - 2006 90 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15471-v0-ldvn-nebušice - 2006.pdf

15472-V1-V6-LDVN-Nebušice - 2013 79 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15472-v1-v6-ldvn-nebušice - 2013.pdf

15481-V0-LDVN - Horoměřice - 2006 111 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15481-v0-ldvn - horoměřice - 2006.pdf

15482-V1-V6-LDVN - Horoměřice - 2013 115 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15481-v0-ldvn - horoměřice – 2006.pdf

15491-V0-LDVN-Suchdol 2006 214 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15491-v0-ldvn-suchdol 2006.pdf

15492-V1-V6-LDVN-Suchdol 2013 258 kB
eia_rwy_07/p12/p4/15492-v1-v6-ldvn-suchdol 2013.pdfPŘíLOHY č.13 - č.14
13) Studie hluku pro současný a výhledový letecký provoz na letišti Praha ruzyne s paralelní RWY 06R/24L, TECHSON Praha, zpráva T/Z -208107, 2007 1 851 kB
eia_rwy_07/p13/hluk letecký final_03_12_07.pdf

- příloha 1 931 kB
eia_rwy_07/p13/priloha1.pdf

- příloha 2 1 074 kB
eia_rwy_07/p13/priloha2.pdf

- příloha 3 907 kB
eia_rwy_07/p13/priloha3.pdf

- příloha 4 1 110 kB
eia_rwy_07/p13/priloha4.pdf

- příloha 5 912 kB
eia_rwy_07/p13/priloha5.pdf

- příloha 6 1 156 kB
eia_rwy_07/p13/priloha6.pdf

- příloha 7 1 108 kB
eia_rwy_07/p13/priloha7.pdf

- příloha 8 1 174 kB
eia_rwy_07/p13/priloha8.pdf

- příloha 9 1 491 kB
eia_rwy_07/p13/priloha9.pdf

- příloha B1 942 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab1.pdf

- příloha B2 926 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab2.pdf

- příloha B3 1 281 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab3.pdf

- příloha B4 1 287 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab4.pdf

- příloha B5 704 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab5.pdf

- příloha B6 726 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab6.pdf

- příloha B7 1 042 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab7.pdf

- příloha B8 969 kB
eia_rwy_07/p13/prilohab8.pdfLKPR-EIA-LDVN_2006 1 005 kB
eia_rwy_07/p13/ldvn/lkpr-eia-ldvn_2006.pdf

LKPR-EIA-LDVN_2012bez 942 kB
eia_rwy_07/p13/ldvn/lkpr-eia-ldvn_2012bez.pdf

LKPR-EIA-LDVN_2012bis 941 kB
eia_rwy_07/p13/ldvn/lkpr-eia-ldvn_2012bis.pdf14) Hlukové zóny a návrh ochranného hlukového pásma letiště PRAHA RUZYNE pro výhledový letecky provoz s paralelní RWY 06R/24L, TECHSON Praha, zpráva T/Z-209/07, 2007 525 kB
eia_rwy_07/p14/korig 209_07 lkpr-návrh ohp_2020.pdf

- příloha A 1 081 kB
eia_rwy_07/p14/prilohaa.pdf

- příloha B 1 162 kB
eia_rwy_07/p14/prilohab.pdf

- příloha C 1 491 kB
eia_rwy_07/p14/prilohac.pdf

- příloha D 3 653 kB
eia_rwy_07/p14/prilohad.pdfPŘíLOHA č.15
Posouzeni vlivů na veřejné zdraví:
- Posouzení vlivů hluku na veřejné zdraví 922 kB
eia_rwy_07/p15/hluk/p15-hluk.pdf

- Zhodnoceni vlivu vybraných škodlivin, produkovaných posuzovaným záměrem, na zdraví obyvatelstva 337 kB
eia_rwy_07/p15/ovzduší/hra-ruzyne-final.pdfPŘILOHA č.16
Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha ruzyne, Závěr zjišťovacího řízení ze dne 02.11.2005 pod č.j. 300188/710/05 a 790 kB
eia_rwy_07/p16/bis 2007 závěry zř eia_final.pdf

vypořádání připomínek zpracovatelským týmem dokumentace 837 kB
eia_rwy_07/p16/mzp090__zjistovaci.pdf